Menu

Výroba

Výroba železničních náprav

V roce 2018 jsme zahájili vlastní výrobu železničních náprav. Naše nápravy jsou obráběny na nejmodernějších strojích splňujících náročné požadavky na geometrickou přesnost obráběných dílů. Z hlediska uspořádání jsou stroje v naší lince řazeny za sebou v jedné ose, což umožňuje rychlejší a přesnější plně automatické zavážení, aby nedocházelo k poškození středících důlků. Všechny stroje jsou vybaveny dálkovou diagnostikou a řízeny systémem SIEMENS SIN 840D SL, žádný není ovládán ručně, čímž je zajištěna vysoká opakovatelná přesnost výroby.
Naše linka je vybavena také automatickým zařízením pro zkoušení ultrazvukovou metodou a nejmodernějším dostupným zařízením pro magnetické zkoušení povrchu náprav.
Špičková kvalita práce našich v oboru zkušených zaměstnanců spolu s nejmodernějším strojním vybavením a zařízením pro zkoušení náprav je garancí vysoké kvality vyráběných náprav.


Linka na lisování dvojkolí

Nová linka na lisování dvojkolí je vybavena nejspolehlivějším lisem MAE, na kterém jsme schopni lisovat všechny typy dvojkolí počínaje nákladními dvojkolími, přes dvojkolí pro osobní vozy osazené převodovkami a brzdovými kotouči, až po těžká lokomotivní dvojkolí, včetně pohonu.

Začátek výroby: Srpen 2019 v Karviné
Nátěry: Součástí linky budou rovněž mycí, sušicí a lakovací box.
Měření: Linka bude vybavena automa-tickým měřením rozkolí, přesahu nebo házivosti. V rámci linky budou dvojkolí na speciálním zařízení také dynamicky vyvažována.